nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 185 2019-10-21 19:16:38

  Nowelizacja Ustawy o PAN została przyjęta przez Parlament RP              Z przyjemnością informuję, że...

 • KOMUNIKAT 184 2019-07-26 20:35:48

  Informuję, że rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych...

 • KOMUNIKAT 183 2019-05-27 17:10:51

  Stanowisko Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN w sprawie projektu nowelizacji ustawy o PAN...

 • KOMUNIKAT 182 2019-05-04 12:44:25

  Informujemy o konsultacjach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie projektu...

 • KOMUNIKAT 181 2019-04-13 12:46:30

  Nowelizacja Ustawy o PAN a uprawnienia pracowników naukowych instytutów Polskiej Akademii Nauk...

Apel do Komisji Zakładowych NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Instytutów Polskiej Akademii Nauk

Wszyscy wiemy, że ustawa o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30.04.2010 nie podaje tabel wynagrodzeń (‘widełek’) dla pracowników PAN, pozostawiając ten niezmiernie ważny punkt do negocjacji między Dyrekcją a Komisją Zakładową każdego Instytutu z osobna. Ponieważ właśnie teraz toczone są negocjacje w sprawie Regulaminów Wynagradzania stąd niniejszy apel.

1. Stanowczo żądajmy określenia w załączniku do Regulaminu Wynagradzania zarówno minimalnych jak i maksymalnych wynagrodzeń zasadniczych poszczególnych grup pracowników, ustalanych jako wielokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (Dz.U. 2002 r., nr 200, poz. 1679, z późn. zm.), na przykład:

profesorowie zwyczajni - 6 do 8

profesorowie nadzwyczajni - 5 do 7

adiunkci - 4 do 6

asystenci - 3 do 5

pracownicy badawczo- techniczni - 2 do 4

pracownicy administracyjni niesamodzielni - 1.5 do 2

pracownicy administracyjni samodzielni 2 do 3

kierownicy podstawowych komórek organizacyjnych - 3 do 4

kierownicy stopnia średniego - 4 do 5

Zastępcy Dyrektora, Główny Księgowy - 5 do 7

2. Stanowczo żądajmy określenia w załączniku do Regulaminu Wynagradzania absolutnie obowiązujących stawek dodatku funkcyjnego, ustalanych jako procent minimalnego wynagrodzenia za pracę, a nie maksymalnych stawek, na przykład:

kierownicy podstawowych komórek organizacyjnych - 50 %

kierownicy stopnia średniego - 90 %

Dyrekcja - 120 %

3. Stanowczo żądajmy, aby wynagrodzenie zasadnicze za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nie mogło być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego dla danego stanowiska w załączniku do Regulaminu Wynagradzania.

4. Domagajmy się aby wysokość wynagrodzenia za pracę była absolutnie jawna, ogłaszana wszystkim pracownikom w styczniu za poprzedni rok kalendarzowy; dotyczy to przede wszystkim wynagrodzenia otrzymywanego przez osoby na stanowiskach kierowniczych i Dyrekcji Instytutu. Takie okresy jawności już były podczas pierwszych kadencji Komisji Zakładowych. To samo dotyczy zachowania pełnej jawności punktacji zarówno ministerialnej jak i wewnątrz instytutowej wszystkich pracowników i Dyrekcji.

Czynienie z wysokości wynagrodzenia za pracę tajemnicy służbowej jest niedopuszczalne.

5. Prawo do wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy wskutek choroby musi wynosić 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, niezależnie od wieku pracownika.

Negocjujmy twardo. Wszyscy miejmy te same żądania zasadnicze. Nie poddawajmy się naciskom typu ‘koniecznie musimy to zatwierdzić do … bo inaczej to …

Słowem, BĄDŹMY SOLIDARNI!

Powyższe uwagi oparte są na propozycji Regulaminu Wynagradzania zaproponowanego przez Dyrekcje Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN w Warszawie.

/-/ Włodzimierz Klonowski

Warszawa, 04.08.2011r.