nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 208 2022-10-24 14:03:47

  Informacje o wyborach w Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN na kadencję 2023-2028    Zgodnie z...

 • KOMUNIKAT 207 2022-10-19 17:37:47

  Uchwała Rady Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk w sprawie klucza wyborczego...

 • KOMUNIKAT 206 2022-08-26 14:07:59

  Podstawowe postulaty Krajowej Sekcji dotyczące projektu nowelizacji Ustawy o PAN   Z uwagą śledzimy...

 • KOMUNIKAT 205 2022-04-15 17:11:20

    Szanowni Państwo, Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,   Z okazji bliskich Świąt Wielkiej Nocy...

 • KOMUNIKAT 204 2022-03-04 21:08:52

  Stanowisko nr 1/22 Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w sprawie rosyjskiej agresji na...

Stanowisko
Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk
w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2005
w części 28 - Nauka i w części 27 - Informatyzacja


Strategia Lizbońska została przyjęta przez kraje Unii Europejskiej, w tym również przez Polskę, za podstawę ich społecznego i gospodarczego rozwoju.

Zgodnie z przyjętymi w tym roku przez Radę Ministrów dokumentami: “Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006” i “Strategia zwiększania nakładów na działalność B+R w celu osiagnięcia założeń Strategii Lizbońskiej” nakłady budżetowe na naukę w 2005 roku powinny wzrosnąć z obecnego poziomu 0.34% PKB do 0.55% PKB w 2005 roku.

Przedkładany projekt ustawy budżetowej zakłada natomiast spadek tych nakładów do poziomu 0.30% PKB w wysokości 2 892 329 zł.

Oznacza to dalszą degradację polskiej nauki, ze wszelkimi negatywnymi konsekwencjami dla polskiej gospodarki, kultury i edukacji. Przy czterokrotnym już spadku nakładów budżetowych na naukę w ciągu ostatnich 15 lat stwierdzenie “degradacja” jest tutaj jak najbardziej uzasadnione. Przede wszystkim jednak przedkładany projekt ustawy budżetowej stanowi definitywną rezygnację z realizacji przez obecny Rząd RP Strategii Lizbońskiej. Krajowa Sekcja NSZZ Solidarność PAN nie znajduje uzasadnienia dla takiej propozycji budżetowej polskiego Rządu.

Zgodnie z decyzją Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 roku pozycja 28 ustawy budżetowej na rok 2005 powinna opiewać na sumę 5 232 832 tys. zł, co stanowi (szacunkowo) 0.55% PKB w roku 2005.

Nakłady w części 27 - Informatyzacja projektu ustawy budżetowej na rok 2005 są wręcz śladowe. Wynoszą mniej niż 0.0073% PKB (20 928 tys. zł) i nie pozostają w jakiejkolwiek proporcji do wagi informatyzacji w gospodarczym i społecznym rozwoju kraju. Nie powinny też być one mniejsze niż rezerwa celowa “Środki na informatyzację“, przewidziana w projekcie ustawy budżetowej na podobny cel w wysokości 50 000 tys. zł.

Prezydium Rady KS NSZZ S PAN

Przesłane do Prezesa PAN, Ministra Nauki i Komisji Nauki, Edukacji i Młodzieży Sejmu RP.


Strategia Lizbońska zakłada wzrost nakładów na naukę w krajach UE do poziomu 3% PKB w 2010 roku.

Dziękujemy Komisjom Zakładowym, które przesłały nam swoje stanowiska w sprawie budżetu nauki. Przekazaliśmy je władzom PAN.

Nasze interwencje przynoszą jednak pewne wymierne efekty. Pozycja „Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek naukowych” w budżecie państwa na rok 2005 została zwiększona nominalnie o 3%, to jest o sumę mającą rekompensująć przyszłoroczną inflację. Tak więc średnio placówki naukowe nie powinny mieć w przyszłym roku większych kłopotów finansowych niż mają, nadal niestety całkiem spore, obecnie. Choć oczywiście nasze oczekiwania w tym względzie są dużo większe.