nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 208 2022-10-24 14:03:47

  Informacje o wyborach w Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN na kadencję 2023-2028    Zgodnie z...

 • KOMUNIKAT 207 2022-10-19 17:37:47

  Uchwała Rady Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk w sprawie klucza wyborczego...

 • KOMUNIKAT 206 2022-08-26 14:07:59

  Podstawowe postulaty Krajowej Sekcji dotyczące projektu nowelizacji Ustawy o PAN   Z uwagą śledzimy...

 • KOMUNIKAT 205 2022-04-15 17:11:20

    Szanowni Państwo, Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,   Z okazji bliskich Świąt Wielkiej Nocy...

 • KOMUNIKAT 204 2022-03-04 21:08:52

  Stanowisko nr 1/22 Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w sprawie rosyjskiej agresji na...

W naszym poprzednim komunikacie z dnia 22 października 2004 r. zamieściliśmy stanowisko Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN w sprawie budżetu nauki i informatyzacji w roku 2005. Jesteśmy glęboko zawiedzeni odpowiedzią Rządu RP na postulaty w sprawie finansowania nauki, tak zdecydowanie zgłaszane w tym roku przez środowisko naukowe. Propozycje budżetowe na rok 2005 utrwalają wiele niekorzystnych tendencji w pogarszającej się nieustannie kondycji polskiej nauki, przede wszystkim wstrzymują rozpoczęcie realizacji strategii Lizbońskiej, tak istotnej dla polskiej nauki i gospodarki. Wprawdzie odnotowaliśmy pewien postęp – ze spadku nakładów na naukę, w porównaniu z nakładami w roku obecnym, o 17% w pierwszym projekcie budżetu nauki na rok 2005 do spadku o 3% w obecnym projekcie budżetu – to jednak taka sytuacja nikogo nie może satysfakcjonować. Trudna sytuacja polskiej nauki została już jednoznacznie dostrzeżona w Sejmie – załączamy wyciąg z Biuletynu Sejmowego relacjonujący przebied debaty nad budżetem nauki w Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z dnia 20 października tego roku (k49a.pdf).

Ze spadku nakładów budżetowych na naukę wynikają takie problemy naszego środowiska jak niskie płace pracowników placówek PAN, pogarszające się warunki pracy w placówkach PAN, ograniczenia w finansowaniu zakładowej ochrony zdrowia, ograniczenia w działalności placówek służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, i wiele podobnych. Wszystkie one znajdują się w centrum naszej uwagi i są przedmiotem naszych licznych interwencji, opisanych w poprzednich komunikatach.

Powyższe problemy stanowią podstawę dalszych naszych konsultacji z władzami PAN.


Wojciech Nasalski, Przewodniczący KS NSZZ S PAN