nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 208 2022-10-24 14:03:47

  Informacje o wyborach w Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN na kadencję 2023-2028    Zgodnie z...

 • KOMUNIKAT 207 2022-10-19 17:37:47

  Uchwała Rady Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk w sprawie klucza wyborczego...

 • KOMUNIKAT 206 2022-08-26 14:07:59

  Podstawowe postulaty Krajowej Sekcji dotyczące projektu nowelizacji Ustawy o PAN   Z uwagą śledzimy...

 • KOMUNIKAT 205 2022-04-15 17:11:20

    Szanowni Państwo, Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,   Z okazji bliskich Świąt Wielkiej Nocy...

 • KOMUNIKAT 204 2022-03-04 21:08:52

  Stanowisko nr 1/22 Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w sprawie rosyjskiej agresji na...

Do Komisji Zakładowych NSZZ Solidarność
w placówkach naukowo-badawczych PAN

Pragniemy zwrócić szczególną uwagę Komisji Zakładowych na zacytowany poniżej fragment naszego ostatniego komunikatu, dotyczący alarmująco niskich płac w placówkach naukowo-badawczych PAN. Nie ma potrzeby dodatkowo argumentować, jak ważna jest to sprawa dla wszystkich pracowników tych placówek.
Istnieje pilna potrzeba, by Komisje Zakładowe zwróciły się bezpośrednio do Dyrektorów swoich placówek z zapytaniem, jakie działania podjęli w tej sprawie lub jakie działania mają zamiar w najbliższym czasie podjąć. Żaden związek zawodowy - nawet najbardziej zdeterminowany - nie zastąpi pracodawcy w jego obowiązkach, wśród których zapewnienie odpowiedniego wynagrodzenia za wykonywaną pracę należy do obowiązków podstawowych. Dobrze by było również zasięgnąć opinii Rad Naukowych w tej tak istotnej dla prawidłowego funkcjonowania placówek PAN sprawie.

Kwestia płac w placówkach naukowo-badawczych PAN nie jest kwestią wyizolowaną z ogólnej sytuacji nauki w naszym kraju. Wstrzymanie realizacji Strategii Lizbońskiej staje się niestety faktem; dotychczasowy projekt budżetu państwa na rok 2005, rozpatrywany obecnie w Parlamencie RP, nie pozostawia w tym względzie żadnych złudzeń. W ten sposób, tylko w przyszłym roku, Ministerstwo Finansów zaoszczędzi na nauce ponad 2.2 mld zł. Nasze stanowisko w tej sprawie przedstawiliśmy w naszym komunikacie z dnia 22 października 2004 roku (k51a.pdf).

Poniżej załączamy fragment naszego komunikatu z dnia 30 listopada 2004 roku.

Różnice w średniej miesięcznej płacy w placówkach PAN, w relacji do średniej płacy w szkolnictwie wyższym, wynoszą już w poszczególnych grupach stanowisk:

profesorowie - różnica o 3 012 zł
docenci - różnica o 2 182 zł
adiunkci - różnica o 1 661 zł
asystenci - różnica o 514 zł
pozostali pracownicy - różnica o 514 zł

i nadal będą wzrastały. Średnie przeciętne wynagrodzenie w PAN jest obecnie o blisko 40% niższe od analogicznego wynagrodzenia w szkolnictwie wyższym. Dla zniwelowania tej różnicy niezbędna jest w budżecie przeznaczonym dla placówek PAN dodatkowa suma rzędu 131 mln zł.

W chwili obecnej inwestycja w rozsądny poziom płac w placówkach PAN powinna stać się najpilniej realizowaną inwestycją Ministerstwa Nauki i Informatyzacji; środki na rozwiązanie tego palącego problemu powinny się znaleźć albo w budżecie nauki, albo w rezerwach finansowych pozostających do dyspozycji Rządu RP w roku 2005.


Wojciech Nasalski, Przewodniczący KS NSZZ S PAN