nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 208 2022-10-24 14:03:47

  Informacje o wyborach w Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN na kadencję 2023-2028    Zgodnie z...

 • KOMUNIKAT 207 2022-10-19 17:37:47

  Uchwała Rady Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk w sprawie klucza wyborczego...

 • KOMUNIKAT 206 2022-08-26 14:07:59

  Podstawowe postulaty Krajowej Sekcji dotyczące projektu nowelizacji Ustawy o PAN   Z uwagą śledzimy...

 • KOMUNIKAT 205 2022-04-15 17:11:20

    Szanowni Państwo, Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,   Z okazji bliskich Świąt Wielkiej Nocy...

 • KOMUNIKAT 204 2022-03-04 21:08:52

  Stanowisko nr 1/22 Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w sprawie rosyjskiej agresji na...

Przedstawiamy poniżej obszerne fragmenty naszego pisma do Ministerstwa Nauki i Informatyzacji z dnia 9 grudnia br., w sprawie ograniczonego budżetu nauki na rok 2005 i zaniżonych płac w placówkach naukowo-badawczych Polskiej Akademii Nauk.

Stanowisko Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk w sprawie przyszłorocznego budżetu nauki przedstawiliśmy w naszym piśmie z dnia 22 października 2004 roku (k51a.pdf). Jesteśmy poważnie zaniepokojeni planami kolejnego obniżenia nakładów budżetowych na naukę w roku przyszłym i związanym z tym wstrzymaniem realizacji Strategii Lizbońskiej w naszym kraju. W ciągu ostatnich piętnastu lat nakłady na naukę w Polsce, w relacji do PKB, zmniejszyły się czterokrotnie. Nie jest nam znany przypadek innego resortu, w którym budżetowe ograniczenia w finansowaniu jego działalności byłyby podobnego rzędu.

Tak znaczne ograniczenia w finansowaniu nauki, konsekwentnie i długofalowo wprowadzane w życie, wpływają negatywnie nie tylko na poziom prowadzonych badań naukowych. Ograniczają one również możliwości pozytywnego sprzężenia nauki z gospodarką, a to jest właśnie głównym celem Strategii Lizbońskiej, wprowadzanej obecnie w innych krajach Unii Europejskiej. Trudno nam zrozumieć korelacje jakie zachodzą pomiędzy ograniczeniami w finansowaniu nauki w naszym kraju, a szeroko propagowaną przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji koncepcją krajowej Gospodarki Opartej na Wiedzy. Tym bardziej, że groźbę kryzysu finansów publicznych mamy już, jak się wydaje, poza sobą.

Niejako skutkiem ubocznym tych budżetowych ograniczeń, szczególnie jednak dotkliwie odczuwanym przez pracowników placówek naukowo-badawczych Polskiej Akademii Nauk, jest pogarszająca się relacja płac w tych płacówkach w odniesieniu do innych działów polskiej nauki. Zwracaliśmy uprzednio uwagę na ten fakt w naszym piśmie z dnia 11 maja 2004 roku. Różnice w średniej miesięcznej płacy w placówkach PAN, w relacji do średniej płacy w szkolnictwie wyższym, wynoszą już w poszczególnych grupach stanowisk:

profesorowie - różnica o 3 012 zł
docenci - różnica o 2 182 zł
adiunkci - różnica o 1 661 zł
asystenci - różnica o 514 zł
pozostali pracownicy - różnica o 514 zł

i nadal będą wzrastały. Średnie przeciętne wynagrodzenie w PAN jest obecnie o blisko 40% niższe od analogicznego wynagrodzenia w szkolnictwie wyższym. Dla zniwelowania tej różnicy niezbędna jest w budżecie przeznaczonym dla placówek PAN dodatkowa suma rzędu 131 mln zł.

Uprzejmie prosimy o pilne rozwiązanie problemu zaniżonych płac w placówkach naukowo-badawczych PAN. Uważamy, że inwestycja w rozsądny poziom płac w placówkach PAN powinna stać się w chwili obecnej priorytetową inwestycją Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. Wyrażamymy nadzieję, że środki na rozwiązanie tego palącego problemu znajdą się albo w budżecie nauki na rok 2005, albo w rezerwach finansowych pozostających do dyspozycji Rządu RP w roku 2005.


Wojciech Nasalski, Przewodniczący KS NSZZ S PAN