nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 208 2022-10-24 14:03:47

  Informacje o wyborach w Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN na kadencję 2023-2028    Zgodnie z...

 • KOMUNIKAT 207 2022-10-19 17:37:47

  Uchwała Rady Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk w sprawie klucza wyborczego...

 • KOMUNIKAT 206 2022-08-26 14:07:59

  Podstawowe postulaty Krajowej Sekcji dotyczące projektu nowelizacji Ustawy o PAN   Z uwagą śledzimy...

 • KOMUNIKAT 205 2022-04-15 17:11:20

    Szanowni Państwo, Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,   Z okazji bliskich Świąt Wielkiej Nocy...

 • KOMUNIKAT 204 2022-03-04 21:08:52

  Stanowisko nr 1/22 Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w sprawie rosyjskiej agresji na...

Otrzymaliśmy odpowiedź Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na naszą opinię o ustawie budżetowej na rok 2007. Ministerstwo podziela nasze stanowisko w części odnoszącej się do konieczności podniesienia poziomu finansowania polskiej nauki.

W części dotyczącej wysokości płac w placówkach naukowo-badawczych PAN (patrz cytowany poniżej fragment naszej opinii) Ministerstwo zasygnalizowało potrzebę wyrównania w pierwszej kolejności nakładów - z działu budżetowego Nauka - na jednego pracownika w szkołach wyższych, nakładów niższych od analogicznych w placówkach PAN. Nie rozumiemy logiki kalkulacji tych nakładów. Pomija ona całkowicie znacznie wyższe nakłady na funkcjonowanie szkół wyższych z działu budżetowego Szkolnictwo Wyższe.


Zwracamy uwagę na fakt, że średnia płaca w placówkach PAN, w relacji do średniej płacy w szkolnictwie wyższym, zmniejszyła się od 1995 roku o 27%, mimo natępujego procentowego udziału placówek z kategorią I:


w szkołach wyższych - 38%, w PAN - 88%.


W 11 na 16 działów nauki i techniki wyszczególnionych przez Ministerstwo wszystkie placówki PAN posiadają kategorię I. Uśrednione relacje w kategoryzacji placówek, nawet w obecnej jeszcze niedoskonałej wersji, nie powinny odbiegać tak znacznie od relacji średnich płac w tych placówkach. Nie rozumiemy dlaczego Ministerstwo nie zauważa tego problemu.


Fragment naszej opinii o projekcie ustawy budżetowej w 2007 roku:


„Nie znajdujemy, w tak skonstruowanym budżecie, miejsca na środki niezbędne do wyrównania różnicy pomiędzy średnimi płacami w placówkach naukowo-badawczych PAN, a średnimi płacami w innych działach polskiej nauki. Tego typu wyrównanie zostało uznane za konieczne w trakcie uzgodnień w tej sprawie pomiędzy Prezesem PAN a Premierem Rządu RP na początku 2005 roku. Środki niezbędne na ten cel szacujemy na poziomie 130 mln zł."


comments:

130 mln zł to suma rzędu 0.01% PKB, nakłady budżetowe na naukę to suma rzędu 0.34% PKB.


Elżbieta Król - Sekretarz Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność" PAN

Wojciech Nasalski - Przewodniczący Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność" PAN