nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 208 2022-10-24 14:03:47

  Informacje o wyborach w Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN na kadencję 2023-2028    Zgodnie z...

 • KOMUNIKAT 207 2022-10-19 17:37:47

  Uchwała Rady Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk w sprawie klucza wyborczego...

 • KOMUNIKAT 206 2022-08-26 14:07:59

  Podstawowe postulaty Krajowej Sekcji dotyczące projektu nowelizacji Ustawy o PAN   Z uwagą śledzimy...

 • KOMUNIKAT 205 2022-04-15 17:11:20

    Szanowni Państwo, Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,   Z okazji bliskich Świąt Wielkiej Nocy...

 • KOMUNIKAT 204 2022-03-04 21:08:52

  Stanowisko nr 1/22 Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w sprawie rosyjskiej agresji na...


Spotkanie z Prezesem PAN

W dniu 22 marca br. odbyło się w Pałacu Staszica w Warszawie spotkanie kierownictwa PAN z dyrektorami placówek naukowo-badawczych PAN. Zebraniu przewodniczył Prezes PAN prof. dr hab. Michał Kleiber. Celem spotkania było przede wszystkim omówienie bieżącej sytuacji Polskiej Akademii Nauk oraz przedstawienie projektowanych zmian w systemie badań i organizacji nauki.


Prezes PAN poinformował zebranych o projekcie reorganizacji sieci placówek naukowo-badawczych PAN, który w ostatnim czasie był przedmiotem wstępnych konsultacji rządowych na najwyższym szczeblu. Projekt zakłada powstanie kilkunastu centrów naukowo-badawczych grupujących wszystkie instytuty PAN. Prezes PAN wskazał na możliwość udziału w takiej strukturze również jednostek naukowo-badawczych z innych działów polskiej nauki.


W trakcie dyskusji nad przedstawionym projektem podkreślano konieczność zachowania autonomiczności placówek PAN, w szczególności poprzez zachowanie osobowości prawnej instytutów PAN i tworzenie gremiów decyzyjnych centrów naukowo-badawczych z osób będących pracownikami jednostek wchodzących w skład takich centrów. Wskazywano, że kluczowym dla powodzenia tak projektowanej reformy będzie utrzymanie dotychczasowj działalności dydaktycznej placówek PAN w formie Studiów Doktoranckich, jak i utrzymanie dotychczasowych uprawnień Rad Naukowych tych placówek do prowadzenia przewodów doktorskich, habilitacyjnych i do wnioskowania o nadanie stopni naukowych i tytułu naukowego.


Ponadto Prezes PAN przedstawił szczegółowo ustawowe wymogi wypełnienia postanowień ustawy lustracyjnej przez pracowników placówek naukowo-badawczych PAN.


Wojciech Nasalski, Przewodniczący KS NSZZ S PAN