nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 208 2022-10-24 14:03:47

  Informacje o wyborach w Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN na kadencję 2023-2028    Zgodnie z...

 • KOMUNIKAT 207 2022-10-19 17:37:47

  Uchwała Rady Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk w sprawie klucza wyborczego...

 • KOMUNIKAT 206 2022-08-26 14:07:59

  Podstawowe postulaty Krajowej Sekcji dotyczące projektu nowelizacji Ustawy o PAN   Z uwagą śledzimy...

 • KOMUNIKAT 205 2022-04-15 17:11:20

    Szanowni Państwo, Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,   Z okazji bliskich Świąt Wielkiej Nocy...

 • KOMUNIKAT 204 2022-03-04 21:08:52

  Stanowisko nr 1/22 Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w sprawie rosyjskiej agresji na...

Apel
pracowników nauki
do środowisk naukowych w Polsce w sprawie lustracji

W związku z wejściem w życie, z dniem 15 marca 2007 r., ustawy lustracyjnej, w środowiskach zobowiązanych do poddania się lustracji, w tym w środowisku naukowym, podnoszą się głosy odrzucające samą ideę lustracji bądź wytykające mankamenty ustawy. Oczekiwania, że powstanie idealne prawo lustracyjne, nie wydają się realistyczne. Nadmierna koncentracja na rzeczywistych lub pozornych uchybieniach prawnych może raz jeszcze uniemożliwić proces lustracji lub pozbawić go efektywności.
Jesteśmy przekonani o konieczności oczyszczenia życia publicznego w naszym Kraju z pozostałości komunizmu. Podzielamy stanowisko Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyrażone w uchwale z 21 grudnia 2005 r., w której czytamy: "Senat najstarszej polskiej uczelni, wierny jej powołaniu, jakim jest służba prawdzie, uznaje tajną i świadomą współpracę z organami bezpieczeństwa PRL za postępowanie niegodne nauczyciela akademickiego".
Niniejszym apelujemy do wszystkich kolegów i koleżanek, pracowników naukowych polskich uczelni i placówek Polskiej Akademii Nauk, o stosowanie się do obowiązującego prawa lustracyjnego. Jednym ze sposobów wyrażenia sprzeciwu wobec prób jego sabotowania może stać się złożenie podpisu pod niniejszym apelem. Można to uczynić na stronie internetowej pod adresem http://lustracja.go.pl.
Apel podpisało ponad stu przedstawicieli środowiska naukowego w Polsce.
Lista sygnatariuszy, Lista podpisów i Lista adresatów Apelu dostępne pod adresem: Apel