nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 208 2022-10-24 14:03:47

  Informacje o wyborach w Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN na kadencję 2023-2028    Zgodnie z...

 • KOMUNIKAT 207 2022-10-19 17:37:47

  Uchwała Rady Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk w sprawie klucza wyborczego...

 • KOMUNIKAT 206 2022-08-26 14:07:59

  Podstawowe postulaty Krajowej Sekcji dotyczące projektu nowelizacji Ustawy o PAN   Z uwagą śledzimy...

 • KOMUNIKAT 205 2022-04-15 17:11:20

    Szanowni Państwo, Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,   Z okazji bliskich Świąt Wielkiej Nocy...

 • KOMUNIKAT 204 2022-03-04 21:08:52

  Stanowisko nr 1/22 Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w sprawie rosyjskiej agresji na...

Stanowisko Komisji Krajowej nr 6/07 ws. lustracji
Komunikat
z obrad Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w dniach 16-18 kwietnia 2007

Komisja Krajowa zwróciła się do prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego o inicjatywę stawodawczą w sprawie nowelizacji ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach rganów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, nakładającej ustawowy obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego przez osoby pełniące funkcje w statutowych ponadzakładowych organach związków zawodowych.*

*) Niezależnie od funkcjonującego w NSZZ “Solidarność” już od początku lat 90-tych obowiązku składania oświadczeń lustracyjnych przez kandydujących do wszystkich statutowych władz Związku.

W tym samym stanowisku Komisja Krajowa wyraziła szacunek i uznanie wobec postawy przedstawicieli środowisk naukowych, dziennikarskich i wszystkich innych, którzy ze zrozumieniem podeszli do procesu lustracyjnego.

Pełny tekst stanowiska dostępny w witrynie KK pod adresem: uchwały KK z dn. 16-18.04.2007
Komisja Krajowa - po konsultacjach, które w kwestii lustracji trwają w Związku nieprzerwanie od lat 90-tych – zajęła jednoznaczne stanowisko w tej sprawie w częsci dotyczącej bezpośrednio struktur Związku. W tym samym stanowisku Komisja Krajowa zakłada, że poszczególne środowiska zawodowe - naukowe, dziennikarskie i inne - same zajmą stanowiska w tej sprawie w części dotyczącej bezpośrednio tych środowisk. Tym niemniej Komisja Krajowa, a tym samym i nasz Związek, nie pozostawiają żadnych wątpliwosci, jaką mają opinię w tej sprawie.

Apel przedstawiony w Komunikacie nr 86 jest formą zareprezentowania indywidualnych opinii pracownikow nauki, w tym wielu członków naszej Krajowej Sekcji, w tej żywotnie dotyczącej nas wszystkich sprawie.
Wszystkim, którzy w takiej czy innej formie popierają proces faktycznej lustracji, składam gorące podziękowania.

Wojciech Nasalski,
Przewodniczący KS NSZZ S PAN