nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 206 2022-08-26 14:07:59

    Podstawowe postulaty Krajowej Sekcji dotyczące projektu nowelizacji Ustawy o PAN   Z uwagą śledzimy...

 • KOMUNIKAT 205 2022-04-15 17:11:20

    Szanowni Państwo, Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,   Z okazji bliskich Świąt Wielkiej Nocy...

 • KOMUNIKAT 204 2022-03-04 21:08:52

  Stanowisko nr 1/22 Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w sprawie rosyjskiej agresji na...

 • KOMUNIKAT 203 2022-02-25 11:57:09

  W odpowiedzi na informację Działu Branżowego Komisji Krajowej z dnia 07.02.2022 r. w sprawie...

 • KOMUNIKAT 202 2021-12-21 21:40:52

    Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowia,...

Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

                              

W odpowiedzi na pismo Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 6 maja 2021 r. Krajowa Sekcja NSZZ „Solidarność” PAN informuje, że popiera wprowadzenie w życie w/w projektu ustawy. Zgodnie z zapisami tego projektu wyrażanie przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych nie będzie mogło stanowić przewinienia dyscyplinarnego. Projekt ma na celu zapewnienie swobody w głoszeniu takich poglądów w uczelniach.

Pragniemy również zwrócić uwagę na trzystopniową strukturę czynności dyscyplinarnych względem nauczyciela akademickiego, wprowadzoną w projekcie poprzez:

 • konieczność poinformowania nauczyciela akademickiego o poleceniu rektora podjęcia czynności przez rzecznika dyscyplinarnego uczelni,
 • możliwość odwołania się nauczyciela akademickiego od polecenia podjęcia tych czynności do niezależnej od rektora komisji dyscyplinarnej przy ministrze właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,
 • możliwość odwołania się nauczyciela akademickiego od decyzji komisji dyscyplinarnej do Sądu Apelacyjnego w Warszawie – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z powyższymi regulacjami polecenia rektorów wydawane rzecznikom dyscyplinarnym uczelni, a dotyczące rozpoczęcia prowadzenia sprawy dyscyplinarnej w wyżej wskazanym zakresie, będą podlegały kontroli podmiotów niezależnych, co zapewni większą niż dotychczas ochronę praw i dóbr osobistych nauczyciela akademickiego.

 

Wojciech Nasalski, Przewodniczący
Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” PAN

 
w uzupełnieniu:
 
wyniki opiniowania projektu ustawy zostały skomentowane na stronie Ministerstwa pod adresem:
 
treść projektu ustawy dostępna w druku sejmowym nr 1430:

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.