nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 208 2022-10-24 14:03:47

  Informacje o wyborach w Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN na kadencję 2023-2028    Zgodnie z...

 • KOMUNIKAT 207 2022-10-19 17:37:47

  Uchwała Rady Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk w sprawie klucza wyborczego...

 • KOMUNIKAT 206 2022-08-26 14:07:59

  Podstawowe postulaty Krajowej Sekcji dotyczące projektu nowelizacji Ustawy o PAN   Z uwagą śledzimy...

 • KOMUNIKAT 205 2022-04-15 17:11:20

    Szanowni Państwo, Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,   Z okazji bliskich Świąt Wielkiej Nocy...

 • KOMUNIKAT 204 2022-03-04 21:08:52

  Stanowisko nr 1/22 Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w sprawie rosyjskiej agresji na...

Podstawowe postulaty Krajowej Sekcji dotyczące projektu nowelizacji Ustawy o PAN

 

Z uwagą śledzimy dalsze zapowiedzi finalizacji projektu nowej ustawy o Polskiej Akademii Nauk. Deklarujemy gotowość dalszej współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki w ramach prac nad projektem tej ustawy. Mamy nadzieję, że przeprowadzona reforma Polskiej Akademii Nauk wprowadzi rozwiązania istotne dla dalszego rozwoju placówek PAN i poprawy warunków pracy ich pracowników. Zwracamy poniżej uwagę na kilka podstawowych kwestii nurtujących od lat środowisko pracowników PAN.

W nowej ustawie o PAN oczekujemy na wprowadzenie zapisów odnośnie roli związków zawodowych w działalności instytutów PAN, symetrycznie do tych zawartych w Ustawie 2.0, tym bardziej, że w obecnie obowiązującej ustawie o PAN nie ma żadnego zapisu poświęconego związkom zawodowym.

Oczekujemy przy tym pełnego zrównania uprawnień i statusu zawodowego pracowników naukowych i badawczych placówek PAN z analogicznymi uprawnieniami nauczycieli akademickich uczelni wyższych na równorzędnych stanowiskach pracy, gdyż jest to podstawą podmiotowego traktowania pracowników PAN i uznania twórczego charakteru ich pracy.

Opowiadamy się za powrotem do siatki płac dla pracowników PAN, która regulowałaby wynagrodzenie wszystkich pracowników PAN na poziomie całej Akademii, a nie indywidualnie w poszczególnych instytutach i placówkach badawczych PAN.

Z dużą obawą odebraliśmy informacje i dyskusje dotyczące poziomu dotacji statutowej na rok 2022 dla instytutów PAN. Wzrost dotacji na poziomie 2%, przy obecnym wzroście kosztów na rynku oznacza dalsze pogorszenie kondycji finansowej instytutów PAN i sytuacji materialnej pracowników. Pensje wielu pracowników instytutów naukowych PAN oraz placówek pomocniczych PAN nie były od lat waloryzowane i pozostają na bardzo niskim poziomie, na granicy płacy minimalnej.

 

prof. dr hab. Wojciech Nasalski, Przewodniczący
dr hab. Piotr Lampart, Wiceprzewodniczący
Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk