nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 206 2022-08-26 14:07:59

    Podstawowe postulaty Krajowej Sekcji dotyczące projektu nowelizacji Ustawy o PAN   Z uwagą śledzimy...

 • KOMUNIKAT 205 2022-04-15 17:11:20

    Szanowni Państwo, Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,   Z okazji bliskich Świąt Wielkiej Nocy...

 • KOMUNIKAT 204 2022-03-04 21:08:52

  Stanowisko nr 1/22 Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w sprawie rosyjskiej agresji na...

 • KOMUNIKAT 203 2022-02-25 11:57:09

  W odpowiedzi na informację Działu Branżowego Komisji Krajowej z dnia 07.02.2022 r. w sprawie...

 • KOMUNIKAT 202 2021-12-21 21:40:52

    Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowia,...

Aktualności 2004

Przedstawiamy poniżej obszerne fragmenty naszego pisma do Ministerstwa Nauki i Informatyzacji z dnia 9 grudnia br., w sprawie ograniczonego budżetu nauki na rok 2005 i zaniżonych płac w placówkach naukowo-badawczych Polskiej Akademii Nauk.

Stanowisko Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk w sprawie przyszłorocznego budżetu nauki przedstawiliśmy w naszym piśmie z dnia 22 października 2004 roku (k51a.pdf). Jesteśmy poważnie zaniepokojeni planami kolejnego obniżenia nakładów budżetowych na naukę w roku przyszłym i związanym z tym wstrzymaniem realizacji Strategii Lizbońskiej w naszym kraju. W ciągu ostatnich piętnastu lat nakłady na naukę w Polsce, w relacji do PKB, zmniejszyły się czterokrotnie. Nie jest nam znany przypadek innego resortu, w którym budżetowe ograniczenia w finansowaniu jego działalności byłyby podobnego rzędu.

Do Komisji Zakładowych NSZZ Solidarność
w placówkach naukowo-badawczych PAN

Pragniemy zwrócić szczególną uwagę Komisji Zakładowych na zacytowany poniżej fragment naszego ostatniego komunikatu, dotyczący alarmująco niskich płac w placówkach naukowo-badawczych PAN. Nie ma potrzeby dodatkowo argumentować, jak ważna jest to sprawa dla wszystkich pracowników tych placówek.

Spotkanie Prezesa Polskiej Akademii Nauk
z reprezentacją NSZZ Solidarność PAN
w dniu 29 listopada 2004 roku


W dniu 29 listopada 2004 roku odbyło się w Warszawie spotkanie Prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Andrzeja B. Legockiego z delegacją Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN. W spotkaniu, ze strony władz Polskiej Akademii Nauk, oprócz prof. dr hab. Andrzeja B. Legockiego uczestniczyli: prof. dr hab. Janusz Lipkowski, Wiceprezes PAN, prof. dr hab. Emil Nalborczyk, Wiceprezes PAN, Dyrektor Małgorzata Kozłowska, Biuro Finansów i Majątku PAN, Dyrektor Stefan Nickerl, Kancelaria PAN. Stronę związkową reprezentowali: doc. dr hab. Wojciech Nasalski, Przewodniczący KS NSZZ S PAN, dr Kazimierz Woźniak, Wiceprzewodniczący KS NSZZ S PAN i doc. dr hab. Czesław Pawlaczyk, Skarbnik KS NSZZ S PAN. W przygotowaniach merytorycznych do tego spotkania brał również udział prof. dr hab. Eustachy S. Burka, Wiceprzewodniczący KS NSZZ S PAN.

W naszym poprzednim komunikacie z dnia 22 października 2004 r. zamieściliśmy stanowisko Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN w sprawie budżetu nauki i informatyzacji w roku 2005. Jesteśmy glęboko zawiedzeni odpowiedzią Rządu RP na postulaty w sprawie finansowania nauki, tak zdecydowanie zgłaszane w tym roku przez środowisko naukowe. Propozycje budżetowe na rok 2005 utrwalają wiele niekorzystnych tendencji w pogarszającej się nieustannie kondycji polskiej nauki, przede wszystkim wstrzymują rozpoczęcie realizacji strategii Lizbońskiej, tak istotnej dla polskiej nauki i gospodarki. Wprawdzie odnotowaliśmy pewien postęp – ze spadku nakładów na naukę, w porównaniu z nakładami w roku obecnym, o 17% w pierwszym projekcie budżetu nauki na rok 2005 do spadku o 3% w obecnym projekcie budżetu – to jednak taka sytuacja nikogo nie może satysfakcjonować. Trudna sytuacja polskiej nauki została już jednoznacznie dostrzeżona w Sejmie – załączamy wyciąg z Biuletynu Sejmowego relacjonujący przebied debaty nad budżetem nauki w Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z dnia 20 października tego roku (k49a.pdf).

Stanowisko
Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk
w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2005
w części 28 - Nauka i w części 27 - Informatyzacja


Strategia Lizbońska została przyjęta przez kraje Unii Europejskiej, w tym również przez Polskę, za podstawę ich społecznego i gospodarczego rozwoju.

Zgodnie z przyjętymi w tym roku przez Radę Ministrów dokumentami: “Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006” i “Strategia zwiększania nakładów na działalność B+R w celu osiagnięcia założeń Strategii Lizbońskiej” nakłady budżetowe na naukę w 2005 roku powinny wzrosnąć z obecnego poziomu 0.34% PKB do 0.55% PKB w 2005 roku.