nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 208 2022-10-24 14:03:47

  Informacje o wyborach w Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN na kadencję 2023-2028    Zgodnie z...

 • KOMUNIKAT 207 2022-10-19 17:37:47

  Uchwała Rady Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk w sprawie klucza wyborczego...

 • KOMUNIKAT 206 2022-08-26 14:07:59

  Podstawowe postulaty Krajowej Sekcji dotyczące projektu nowelizacji Ustawy o PAN   Z uwagą śledzimy...

 • KOMUNIKAT 205 2022-04-15 17:11:20

    Szanowni Państwo, Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,   Z okazji bliskich Świąt Wielkiej Nocy...

 • KOMUNIKAT 204 2022-03-04 21:08:52

  Stanowisko nr 1/22 Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w sprawie rosyjskiej agresji na...

Aktualności 2007

Zapowiadane ostatnio zmiany w strukturze organizacyjnej polskiej nauki budzą najwyższe zaniepokojenie pracowników placówek naukowo-badawczych PAN. Realizacja tych propozycji może zagrozić egzystencji wielu tych placówek, doprowadzić w nich do pogorszenia warunków pracy i zwolnień grupowych. Naszą związkową powinnością jest obrona tych placówek i związanych z nimi naszych miejsc pracy.

Otrzymaliśmy odpowiedź Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na naszą opinię o ustawie budżetowej na rok 2007. Ministerstwo podziela nasze stanowisko w części odnoszącej się do konieczności podniesienia poziomu finansowania polskiej nauki.

Spotkanie z Prezesem PAN

W dniu 22 lutego br. odbyło się spotkanie Prezesa PAN prof. dr hab. Michała Kleibera z reprezentacją związków zawodowych działających na terenie PAN. Krajową Sekcję NSZZ Solidarność PAN reprezentowali doc. dr hab. Wojciech Nasalski - przewodniczący delegacji, prof. dr hab. Eustachy Burka i doc. dr hab. Czesław Pawlaczyk. Wymieniono poglądy na temat spodziewanych zmian w strukturze placówek naukowo-badawczych PAN. Zarówno Prezes PAN jak i delegacja naszej Krajowej Sekcji podkreślili celowość utrzymania integralności struktury sieci placówek naukowo-badawczych PAN. Wskazano na potrzebę dalszych konsultacji w tej sprawie.


Prezydium Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność" PAN